Individuel- eller holdundervisning

Individuelle eller hold forløb for ordblinde

To gode modeller

Du har mulighed for at vælge mellem eneundervisning og holdundervisning med op til 3 deltagere.    

Fælles for begge modeller er:

  • Individuel tilrettelæggelse ud fra dit barns behov.
  • Mulighed for opfølgning i form af 15 minutters telefontid pr. uge.
  • Hvert barn får egne undervisningsbøger til forløbet.
  • Hver familie får tilbud om 30 minutters samtale med mig inden opstart.
  • Hver familie får tilbud om 30 minutters samtale med skriftlige anbefalinger fra mig efter forløb.

Eneundervisning i 10 uger

Eneundervisning giver mulighed for, at dit barn får tid og ro til at udvikle sig i sit eget tempo. Samtidig kan eneundervisning også give mulighed for, at undervisningen kan skræddersyes, så specifikke behov tilgodeses hos dit barn. 

Du skal vælge eneundervisning til dit barn, hvis det er vigtigt for dit barn at opleve særlige rolige omgivelser og have sin egen tid til læring.

Indhold

Denne model giver dit barn 1 times eneundervisning pr. uge i et 10-ugers forløb tilrettelagt ud fra dit barns behov. Dit barn får mulighed for i sit eget tempo at opøve færdighed i tapping, få træning i lyde og bogstaver ved hjælp af forskellige danskfaglige øvelser målrettet ordblindeundervisning og mulighed for at opnå bedre kendskab og større sikkerhed i brugen af elektroniske hjælpemidler.

Hvad koster det

Holdundervisning i 10 uger

Holdundervisning giver dit barn mulighed for at opleve et fællesskab med andre ordblinde børn, hvilket kan vise sig at have stor værdi. Dit barn får gennem holdundervisning mulighed for at opleve glæden ved at være sammen med andre ordblinde børn, og i fællesskab får de mulighed for at lære og udvikle sig sammen.

Du skal vælge holdundervisning til dit barn, hvis dit barn kan få glæde af at opleve samvær med andre ordblinde børn, som har de samme udfordringer, og som ved, hvordan det er at være ordblind, eller hvis dit barn lærer bedst i fællesskab med andre.

Indhold

Denne model giver dit barn 1 times holdundervisning pr. uge i et 10 ugers forløb. Dit barn får på et hold med to andre mulighed for at opøve færdigheder i tapping, få træning i lyde og bogstaver ved hjælp af forskellige danskfaglige øvelser målrettet ordblindeundervisning og mulighed for i fællesundervisning med to andre at opnå bedre kendskab og større sikkerhed i brugen af elektroniske hjælpemidler. 

Hvad koster det